Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Študenti dizajnovali učebňu

Vďaka programu Inovatívne s Foxconnom sa študenti Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre učia anglický jazyk v „anglickej“ učebni...

Kde a prečo vznikol nápad na takýto projekt, a ako to celé prebiehalo, sme sa spýtali pani učiteľky Mgr. Jany Pavlovej, ktorá to má celé „na svedomí“. Možno inšpiruje aj vás...

Ako vznikla myšlienka na váš projekt?

Naša škola má veľa kreatívnych a šikovných žiakov, ktorí majú veľa nápadov, avšak nie vždy nachádzajú priestor, kde by nápady mohli zrealizovať. Veľakrát sa s nimi rozprávam na hodine, čo by ich mohlo motivovať k štúdiu, k rozvoju svojich nápadov a zručností, a tak práve oni sú pre mňa zdrojom inšpirácie pri písaní projektov. Rovnako tak aj tento projekt vznikol vďaka podnetu žiakov. Naša škola má už niekoľko desaťročí  a v nedávnom čase si prešla zateplovaním, takže sme dostali krajší obal, no učebne zostali v stave, v akom boli aj pred tým. Neustále sa snažíme triedy vylepšovať aj po stránke technickej, len bohužiaľ tá "dekoračná" na ňu toľko nezvýši. A práve tá je dôležitá na vytvorenie dobrej atmosféry.

Kto sa zapojil do realizácie?

Istotne viete aké ťažké je nájsť ľudí, ktorí sa radi zapoja do namáhavej práce a to bez finančného ohodnotenia. Myslím takých ľudí, ktorí pracujú na 100% a všetko robia zo srdca a nevidia v ničom prekážky. S menšími nedorozumeniami sme sa stretli aj my, no nakoniec sme sa vedeli zjednotiť  a spojiť sily. Veľká vďaka patrí najmä mojim trom kolegyniam Alenke, Naďke a Vierke, s ktorými sme projekt dolaďovali a realizovali. Zapojili sa žiaci štvrtých ročníkov do vytvárania návrhov dizajnu učebne cez počítačový program a to konkrétne minuloroční maturanti, ktorí študovali oblasť Interiérovej tvorby budov. Tiež sa zapojili žiaci odboru staviteľstvo, ktorí nám pomáhali pri dekoráciách. V neposlednej rade patrí vďaka Starokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorej zamestnanci nám pomohli pri celkovej realizácii maľby, nákupe nábytku, dovoze a celkovo pri realizácii projektu.

Ako ste spokojní s výsledkom?

S výsledkom sme veľmi spokojní. Naša spokojnosť sa odzrkadľuje aj na atmosfére pri výučbe v našej vynovenej učebni anglického jazyka. Od žiakov máme tiež dobré ohlasy a pýtajú sa, kedy začneme prerábať aj ostatné učebne. Verím, že pri blížiacom sa dni otvorených dverí na našej škole, ktorý bude 6.12.2019, noví potenciálni žiaci budú tiež milo prekvapení nevšedným prevedením učebne.

Plánujete podobné projekty aj do budúcnosti?

Podobné a aj mnoho ďalších iných projektov mám už teraz v mysli. Avšak keďže som učiteľka a mojou náplňou je učiť anglický jazyk, musím si svoje nápady pekne postupne rozdeliť a realizovať s nejakými časovými odstupmi. Ale s určitosťou viem povedať, že zveľaďovanie a zútuľňovanie našich priestorov sú veľmi dobré a dôležité investície. Veď práve v učebniach žiaci trávia celé dopoludnia a nechceme, aby boli len vzdelanými ľuďmi bez fantázie. Našim cieľom je im dať priestor na sebarealizáciu, ktorá vedie k tomu, aby z nich vyrastali kreatívne osobnosti, ktoré sa s dobrými nápadmi uplatnia v rôznych oblastiach stavebného priemyslu. Veď ktovie, možno práve oni budú v budúcnosti udávať nové trendy pri zariaďovaní školských priestorov.