Skip to main content

aktuality Nitrianskej komunitnej nadácie

Žiaci sa môžu učiť variť

Vďaka programu Strecha pre váš nápad 2019 má ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM - v Číčove novú kuchynku pre žiakov.

Zážitkové neformálne vzdelávanie zvyšuje kladný vzťah detí a dospelých. Tento typ práce utvrdzuje sebavedomie mládeže, rozvíja aj kreativitu a vynaliezavosť človeka. Skúsenosti pri varení a pri zostave zdravých jedál budú účastníkov inovatívnej formy vzdelávania sprevádzať v každodennom živote. K úspešnej práci je však potrebné dobre zariadené a bezpečné pracovné prostredie (cvičná kuchyňa).

Cieľom projektu s názvom „Moja zdravá kuchynka“ bola obnova miestnosti a nákup kuchynského zariadenia na rozšírenie vzdelávacích možností žiakov základnej školy v oblasti stravovania a zdravej výživy. „Využitím kuchynky chceme zmeniť postoj žiakov základnej školy k práci v kuchyni a k príprave zdravých jedál. Ďalej im chceme ukázať, že práca kuchára môže byť aj oddychom a zábavou“, hovorí pani Terézia Buglos Bödők – koordinátorka projektu.

Súčasné obdobie, v ktorom žijeme je ovplyvnené teoretickými poznatkami. Cieľom je rozšíriť praktické vedomosti žiakov. V škole pedagógovia musia meniť doteraz použité edukačné metódy a formy vyučovania tak, aby žiaci boli pripravení na meniace sa požiadavky na trhu práce, aj na samostatné vedenie zdravého a kvalitného životného štýlu. Týmto projektom chceli realizátori rozšíriť hlavne vzdelávacie možnosti ich školy a zvýšiť praktickú pripravenosť žiakov na život v oblasti stravovania. Zariadili teda miestnosť – kuchynku – na vyučovanie predmetu Technika a na Krúžok malej kuchárky.

Do realizácie projektu sa zapojili zamestnanci školy, ktorí sú však zároveň aj rodičmi, ktorých deti túto školu navštevujú. S kuchynkou a jej využitím sú realizátori veľmi spokojní, no týmto sa praktická príprava detí do života nekončí. „Plánujeme veľa užitočných a moderných projektov, napr. bylinkovú záhradu s posedením, či knižnicu s čitateľským kútikom“, spomenula nám pani Buglos.

A my sa teda tešíme na ďalšie krásne a nápadité projekty možno práve na tejto škole :)