Máme 6 finalistov Klubu darcov 2019

Máme výsledky 1. kola hlasovania v Klube darcov 2019. Pozrite sa, ako ste rozhodli.

Zo 14 krásnych projektov, ktoré sa prihlásili do tohtoročnej výzvy Klubu darcov, ste od 14.10. do 28.10.2019 hlasovali za 6 najsympatickejších, ktoré by ste radi posunuli do 2. kola hlasovania. Zapojiť sa mohol každý darca, ktorý daroval minimálnu sumu 10 Eur.

Druhé kolo hlasovania bude prebiehať priamo na tradičnom slávnostnom podujatí Klub darcov 2019, ktoré sa uskutoční 24.11.2019 v PKO v Nitre. Pozvánku získa každý darca, ktorý do tohto dátumu daroval alebo daruje minimálnu sumu 20 EurDAROVAŤ môžete aj TU 

Víťazov, ktorí napokon získajú grant, budete vyberať spomedzi 6 projektov, ktoré získali najviac hlasov v 1. kole hlasovania:

 1. Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM ● Zoborský skrášľovací spolok ● V roku 2019 bol zrealizovaný projekt Rozšírená realita - sprievodca ZOBORSKÝM KLÁŠTOROM, kde pomocou IT technológií návštevník vstúpi do príbytku mnícha a na iphone, alebo tablete vidí zariadený priestor, kde sa pohybuje a počúva výklad sprievodcu - kamaldulského mnícha. V ďalšej etape chcú predkladatelia projektu zrealizovať pohľady na príbytok mnícha z vonku a do jeho záhradky, opäť pomocou rozšírenej reality a sprievodného slova. Grant žiadajú na úhradu nákladov spojených s programovaním aplikácie. Žiadaný grant: 1 000 € - 23 hlasov

 

 1. Komunitné kompostovisko - príklad dobrej praxe ● D. Králiková, Š. Králik, T. Belovič ● Zámerom autorov projektu je prostredníctvom verejnej odbornej prednášky poukázať na dôležitosť kompostovania, ako aj na pozitívne skúsenosti s komunitným kompostovaním v meste. Je potrebné ukázať obyvateľom, aké je kompostovanie jednoduché a pritom dôležité pre ochranu životného prostredia. Je to vzácny a jediný druh odpadu, ktorý si dokážeme jednoducho a sami spracovať. Z grantu pokryjú náklady na zorganizovanie prednášky a propagáciu kompostovania. Žiadaný grant: 1 000 € – 22 hlasov

 

 1. Zapáľme v nich vedu ● Viac ako učenie, o.z. ● Cieľom projektu je vzbudiť záujem o vedu u detí prirodzenou, hravou cestou objavovania. Členovia občianskeho združenia Viac ako učenie zorganizujú pre deti MŠ a ZŠ v Nitre aktivity, kde deti budú zapojené do bádania, experimentovania. Projekt má za cieľ zmeniť to, aby deti nevnímali mobil, tablet či počítač len ako prostriedok zábavy, ale aj ako nástroj pre vzdelávanie. Grant pokryje materiálno-technické zabezpečenie aktivít. Žiadaný grant: 993 € - 20 hlasov

 

 1. Raňajky na korze ● E. Domanová, A. Balážová, P. Doman ● Predkladatelia projektu chcú pešej zóne v Nitre prinavrátiť podobu spoločenského korza prostredníctvom interaktívnych kultúrno-spoločenských aktivít. Zorganizujú 5 podujatí (1x mesačne), kde si ľudia budú môcť na korze zahrať šachy, spoločenské hry, pre deti ponúknu čítanie rannej rozprávky. Zriadia miesto pre pamätníkov, kde sa môžu ľudia stretnúť a spoločne listovať v starých albumoch, fotkách a debatovať. V spolupráci s nitrianskou galériou budú prezentované výtvarné diela umelcov, ponúknuté budú hudobné a iné vystúpenia, pripravený bude i blší trh. Z grantu zafinancujú materiálno-technické zabezpečenie korza a honoráre umelcov. Žiadaný grant: 1 000 € – 18 hlasov

 

 1. Separovaný zber ● Spojená katolícka škola, ZŠ sv. Svorada a Benedikta, Nitra ● V ZŠ sv. Svorada a Benedikta ešte nemajú zavedený separovaný zber, preto chcú z grantu zakúpiť nádoby na separovaný zber a žiakov (355) nielen teoreticky, ale aj prakticky motivovať k ochrane životného prostredia. Princípy separácie budú prezentované na triednických hodinách, na nástenkách, starší žiaci budú mať za úlohu pripraviť environmentálne projekty pre mladších žiakov. Žiadaný grant: 1 000 € – 16 hlasov

 

 1. Rekonštrukcia telocvične ● J. Matušková, L. Peli, P. Lovasová ● Cieľom predkladateľov projektu je zrekonštruovať telocvičňu MŠ Piaristická, ktorú momentálne navštevuje 184 detí. Konkrétne vymeniť podlahu, ktorá už nespĺňa podmienky bezpečného využívania, momentálne sa na podlahe nachádza opotrebovaný a značne zničený koberec, ktorý je navyše zvlnený a nebezpečný. Z grantu zakúpia laminátovú podlahu, maliarske farby  a pracovné náradie. Do prác zapoja aj rodičov detí. Žiadaný grant: 1 000 € – 15 hlasov

Do finále, žiaľ, mohlo postúpiť iba 6 projektov. Tu sú výsledky hlasovania za projekty, ktoré do finále nepostúpili:

 1. Hospodársky dvor – 13 hlasov
 2. Pre lepší život – 11 hlasov
 3. Srdce pre dobrovoľníka – 11 hlasov
 4. Moderne s Kozmixom – 10 hlasov
 5. Skauťák susedom – 10 hlasov
 6. Poďme sa spolu hrať – 10 hlasov
 7. Realizácia a dobudovanie hokejbalového zázemia – 9 hlasov
 8. Prístav precitnutia – 5 hlasov

 

Tešíme sa na Vás a Vaše hlasy na podujatí Klubu darcov 2019.  :) Tak nezabudnite darovať a rozhodnúť tak o dianí v Nitre! DAROVAŤ môžete aj TU 

  

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677