Tradičné septembrové podujatie je úspešne za nami

 September v našej nadácii už tradične patrí podujatiu Aby ľudia ľuďom pomáhali. A my sme teda opäť zažili príjemné popoludnie v Parku pod Borinou.

Dňa 21.9.2019 sa v Parku pod Borinou na nitrianskom sídlisku Klokočina uskutočnilo kultúrno-zábavné podujatie s názvom Aby ľudia ľuďom pomáhali, ktoré bolo zorganizované ako vyvrcholenie 13. ročníka rovnomenného grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie. Atmosféra bola opäť viac než príjemná.

Podpora a pomoc

Už 13 rokov Nitrianska komunitná nadácia poskytuje spoločensky zodpovedným firmám možnosť podporiť mimovládne organizácie v Nitrianskom kraji. Tento rok sa do programu, okrem mesta Nitra, zapojilo 5 firiem: Západoslovenská energetika, a.s. , PP Invest, s.r.o., Marel Slovakia s.r.o., CORA GEO, s.r.o., Foxconn Slovakia, spol. s.r.o.. Celkovou sumou 5 000 Eur pomohli trom mimovládnym organizáciám, ktoré získané financie využijú na programový rozvoj a stabilizáciu svojich programov

Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n.o. (https://buducnost.eu) -    2500 €

Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o .pôsobí v Nitre od roku 2007. Poskytuje bezplatné základné, špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo osobám a ich rodinám, ktoré sú ohrozené závislosťou alebo násilím v kontexte závislostí v predliečebnom, liečebnom i doliečovacom procese. V súčasnosti realizuje aj sociálny a výchovný program v rámci Centra pre deti a rodiny.

Grant chcú využiť predovšetkým na vzdelávanie v oblasti komunikácie, sebarozvoja, nových metód a techník práce pre odborníkov pracujúcich v BUDÚCNOSŤ ,n.o. aj dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapájajú do poradenského procesu v rámci skupinových stretnutí pri práci so závislou klientelou.

POKOJ a DOBRO - pomoc utečencom, o.z. (www.pokojadobro.eu) - 1 500

Cieľom činnosti OZ Pokoj a dobro - pomoc utečencom je organizácia humanitárnej pomoci, pomoci ľuďom v núdzi - osobitne utečencom a cudzincom, ako aj rozvojovej spolupráce doma i v zahraničí. V rokoch 2016-2019 boli v rámci projektu združením pracujúcim na integrácii skupiny 149 azylantov z Iraku. Od februára tohto roku sa ich činnosť zamerala na poradenské a komunitné centrum, zapojili sa do projektu otvorenia Klientského centra pre cudzincov v Nitre. Finančné prostriedky žiadajú na zabezpečenie školení, supervízie zamestnancov združenia, - teambuilding, účasť na konferenciách a workshopoch, školenia o odborných ekonomických a prevádzkových činnostiach súvisiacich s aktivitami občianskeho združenia....

CUKETA, o.z. (https://www.priestorypretvory.sk/) - 1 000

OZ CUKETA sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Do ich environmentálnych a ekologických programov včlenili témy ekologické nakupovanie, záhradníčenie, varenie, cestovanie... V rámci projektu chcú zlepšiť zázemie organizácie v Nitre, kde by  mohli následne vykonávať kvalitnejšie činnosť a šíriť ju ďalej. V zázemí/dom so záhradou, Dolnočermánska 9, Nitra, majú v prenájme/ chcú realizovať programy počas celého roka. Chcú tu dobudovať ukážkovú prírodnú záhradu, ktorá bude slúžiť ako živá učebnica (originálne pomôcky, metodiky, mini záhradky, prednášky, kurzy zdravého varenia, ekologicko-zážitkové programy pre deti i dospelých, ekoporadenstvo, komunitná ekoknižnica...). Týmto spôsobom chce CUKETA, o.z. prispievať ku skvalitňovaniu životného prostredia v meste. Finančné prostriedky použijú na dovybavenie priestoru (skleník, záhradný domček, kachle, eko literatúra, tlačiareň…).

Podujatie pre malých i veľkých podujatie pre komunitu

Účelom podujatia bolo odovzdávanie grantových šekov a zároveň poďakovanie firmám, ktoré sa do ich podpory zapojili. Okrem toho bol však pripravený aj kultúrno-zábavný program pre širokú verejnosť. Deti si mohli v rámci kreatívnych workshopov, ktoré pre nich pripravili nitrianske mimovládne organizácie, vyskúšať lukostreľbu, vedecké experimenty, vyrobiť vlastnú raketu, naučiť sa niečo o našej prírode v rámci environmentálnej výchovy, zerowaste rytmické hry,. K dispozícii boli aj zábavné fun zóny, kde nechýbalo kalčeto, či Cirkus – kladivo a tajomná miestnosť, a tiež detský kútik s tvorivými aktivitami, kreslením, hrami, trampolínkou.

Lákadlom bola navyše možnosť získať vecné ceny v žrebovaní, do ktorého sa mohlo zapojiť každé dieťa, ak pozbieralo pečiatky na každom zo súťažných stanovíšť. Ceny do výherných balíčkov venovala Nitrianska komunitná nadácia a naši partnerispoločnosť Bramac – strešné systémy, s.r.o. a tiež Foxconn Slovakia, s.r.o., za čo im patrí naša veľká vďaka.

Pre všetkých bol neskôr pripravený hudobný program v podobe vystúpenia úžasnej Dominiky Titkovej & Friends.

Aby nikto neostal hladný či smädný, k dispozícii bol aj stánok s podpecníkmi, ktoré rozvoniavali v celom okolí.

Strom, ako živý symbol vzájomnej podpory a pomoci v komunite

Tradíciou podujatia sa stalo sadenie stromčekov do filantropickej aleje. Svojím príspevkom firmy nielen podporia tretí sektor, ale si tiež zakúpia živý strom, ktorý je zasadený do filantropickej aleje priamo v Parku pod Borinou. Tento stromček vyjadruje vzájomnú pomoc v komunite. Do sadenia sa zapojili zástupcovia firiem, primátor mesta Nitra, dobrovoľníci i návštevníci podujatia. 

Na záver by sme sa radi poďakovali aj OKAY elektrodomu na Klokočine, ktorý nám ochotne "požičal" elektrinu, chutným Podpecníkom, vďaka ktorým nikto neostal hladný, všetkým partnerom programu, partnerom podujatia, úžasnej Dominike Titkovej a kapele za krásne obohatenie programu, našim skvelým dobrovoľníkom, každému, kto akýmkoľvek spôsobom pridal ruku k dielu a, samozrejme, návštevníkom, bez ktorých by to nešlo :) 

Všetko vyšlo podľa predstáv a my už sa teraz tešíme na ďalší skvelý ročník :) Atmosféru z podujatia nájdete v našej fotogalérii na facebooku.

 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2021 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677