Skip to main content

Podpora projektov Mením Moje Mesto 2020

Všetkých 10 víťazných projektov v programe Mením Moje Mesto 2020 bude podporených.

V roku 2020 mesto Nitra po tretíkrát pristúpilo k realizácii participatívneho rozpočtu na základe grantového programu Mením Moje Mesto. Program bol vyhlásený mestom Nitra formou grantovej výzvy, ktorú administrovala Nitrianska komunitná nadácia. Výzvy bola zameraná na podporu projektov v nasledovných oblastiach: verejné priestory, ochrana životného prostredia, podpora komunitného života v meste.

O víťazných projektoch rozhodovali občania formou verejného elektronického hlasovania, ktoré prebiehalo od 16.3. do 15.4.2020 na stránke mmm.hlasobcanov.sk

Celkovo sa formou zaslania SMS zapojilo až 5 830 občanov. Víťazných 10 projektov bolo určených na základe počtu získaných hlasov, bez ohľadu na kategóriu.

Vzhľadom na momentálnu nepriaznivú situáciu s pandémiou COVID-19 a jej dopadmi na mesto Nitra, na schválenie a spôsob financovania víťazných projektov, sa dňa 26.5.2020 uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktoré sa okrem iného zaoberalo aj touto otázkou.

Napokon bude podporených všetkých 10 víťazných projektov, z toho 8 bude finančné prostriedky z grantu čerpať v roku 2020 a 2, na žiadosť predkladateľov, v roku 2021.

Zoznam víťazných projektov:

- Letné kino - L.Turba, Z.Turbová, Ľ.Kriššák – 4 000 € (1304 hlasov)

- Rozhýbeme všetky deti - Zápasnícky klub Corgoň Nitra – 4 000 € (917 hlasov)

- Chrenová žije 2020! - P. Ďuriš, A. Sitkey, R. Mikulášik – 4 000 € (915 hlasov)

- Dobudovanie a rozvoj hokejbalového areálu - Nitrianska Hokejbalová Organizácia – 4 000 € (843 hlasov)

- Klokočina street workout ihrisko vol. 2 - K. Obertášová, P. Bocán, R. Štefák – 4 000 € (841 hlasov)

- Rozárium – Botanická záhrada SPU Nitra – 4 000 € (823 hlasov)

- STREETBALL - Nový olympijský šport z ulice - P. Zákopčan, B. Peťovský, M. Vašš – 4 000 € (788 hlasov) - realizácia v roku 2021

- Spolu recyklujeme, teda sme - OZ Stvorené – 4 000 € (780 hlasov)

- Komunitné kompostovisko na ulici Lipová – D. Králiková, M. Pap, M. Lopúch – 4 000 € (753 hlasov)

- Poď na piknik - D. Chrenko, I. Chrenková, T. Zálešák – 3 405 € (743 hlasov) - realizácia v roku 2021

Stručný popis všetkých projektov nájdete v anotáciách TU