Vzdelaním o krok vpred

Prečítajte si rozhovor o zrealizovanom projekte v programe Aby ľudia ľuďom pomáhali.

Nitrianska komunitná nadácia niekoľko rokov poskytuje spoločensky zodpovedným firmám možnosť podporiť mimovládne organizácie v Nitrianskom kraji, prostredníctvom grantového programu Aby ľudia ľuďom pomáhali. Jeho cieľom je posilnenie kapacity  renomovaných  mimovládnych organizácií  pracujúcich v meste Nitra, s cieľom zlepšiť kvalitu nimi poskytovaných  programov a služieb. V minulom roku boli podporené tri orgnizácie, medzi nimi aj BUDÚCNOSŤ n.o. 

O projekte s názvom „Vzdelaním o krok vpred“, sme sa rozprávali s jeho autorkou Mgr. Ankou Moravčíkovou.

O čom je váš projekt?

Náš projekt s názvom Vzdelaním o krok vpred je predovšetkým o potrebe systematicky sa vzdelávať a na základe toho si posilniť svoje kompetencie, osvojiť si nové metódy a techniky práce či rozvíjať sa tak po pracovnej stránke ako aj tej osobnostnej. Podporu z programu Aby ľudia ľuďom pomáhali sme sa rozhodli využiť na zastrešenie vzdelávaní v oblasti závislostí, komunikácie, sebarozvoja, práce s deťmi s poruchami správania, súcitu i súcitu k sebe samému. Keďže si uvedomujeme skutočnosť, aké dôležité je ďalej sa rozvíjať, rozhodli sme sa zapojiť do vzdelávacieho procesu v rámci nášho projektu nielen odborníkov BUDÚCNOSŤ,n.o., ale aj dobrovoľníkov, ktorí s nami aktívne spolupracujú. Za umožnenie realizácie projektu Vám veľmi pekne ĎAKUJEME ! :-)

Ako vznikla táto myšlienka?

Myšlienka nášho projektu vznikla priamo v prostredí našej neziskovej organizácii a vychádzala najmä z toho, že sa čoraz častejšie stretávame v našej práci pri kontakte s klientmi so situáciami, ktoré si vyžadujú osobité poznatky i rozšírenie vlastných zručností. V popredí sa nám objavila potreba, aby sme boli viac kompetentní a zdatní nielen pri práci s klientmi, ale aj v otázkach starostlivosti o seba samých. To nás smerovalo k tomu, aby sme sa v danom projekte snažili posunúť o krok vpred a to cestou vzdelávania.

Kto bol zapojený do realizácie? 

Do realizácie nášho projektu sa zapojil odborný tím BUDÚCNOSŤ, n.o. pozostávajúci zo 4 sociálnych pracovníkov, 2 asistentov sociálnej práce, 1 psychológa a pozvaní boli aj dobrovoľníci, ktorí s našou neziskovou organizáciou aktívne a dlhodobo spolupracujú. 

Ako ste spokojní s výsledkom? 

V mene našej celej neziskovej organizácii i našich dobrovoľníkov môžem konštatovať, že získané poznatky z uskutočnených vzdelávaní nás posunuli dopredu. Svedčia o tom nielen pravidelné pozitívne spätné väzby od účastníkov projektu, ale aj využiteľnosť týchto znalostí v pracovnom procese i osobnom živote. Sme nielen spokojní, ale aj nesmierne vďační :-)

Plánujete podobné aktivity či projekty aj do budúcnosti?

Áno, v budúcnosti plánujeme pokračovať v kontinuálnom vzdelávaní. Uvedomujeme si, že na to, aby sme mohli rásť a posúvať sa, tak sa potrebujeme pravidelne vydávať na cestu vzdelávania a byť otvorení novým inovatívnym postupom.

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677