Úspešný rok je za nami

Nitrianska komunitná nadácia v roku 2019 vďaka svojim firemným a individuálnym darcom podporila grantmi v celkovej hodnote 94 293 € 46 verejnoprospešných projektov v Nitre a Nitrianskom kraji.

V programe „Strecha pre Váš nápad“ bolo podporených 9 verejnoprospešných projektov sumou 8 871,49 €. Partnerom grantového programu je spoločnosť  Bramac - strešné systémy. Podporené projekty sú zamerané na inovatívne formy vzdelávania, rozvoj telesnej kultúry a životné prostredie v základných školách NR kraja.

V programe „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ mohla NKN vďaka mestu Nitra a firemným partnerom: Západoslovenská energetika, a.s. , PP Invest, s.r.o., Marel Slovakia s.r.o., CORA GEO, s.r.o., Foxconn Slovakia, spol. s.r.o.  prerozdeliť granty vo výške 5 000 € na rozvoj kapacít 3 mimovládnych organizácií - Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n.o., POKOJ a DOBRO - pomoc utečencom, o.z., CUKETA, o.z.

Program „Inovatívne s Foxconnom“, ktorého partnerom je spoločnosť Foxconn Slovakia, spol. s.r.o., je zameraný na inovatívne formy vzdelávania a podporu dobrovoľníctva mladých ľudí a ich angažovanie sa v živote komunity. Tento rok bolo v programe podporených 6 projektov celkovou sumou 8 745,60 Eur.

V roku 2019 mesto Nitra po druhý krát pristúpilo k rozdeleniu participatívneho rozpočtu prostredníctvom grantového programu „Mením Moje Mesto“. Bol zameraný na podporu inovatívnych verejnoprospešných aktivít a kreatívnych nápadov občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispievajú ku skvalitneniu života v meste a vychádzajú z potrieb a záujmov jeho občanov. Podporených bolo celkom 21 projektov. Nitrianska komunitná nadácia program administrovala a priamo podporila 6 z nich sumou 23 974,06.

O podpore projektov v programe „Klub darcov“ rozhodovali samotní členovia Klubu darcov 2019 v dvoch kolách hlasovania. Vo finále získali najväčšiu podporu 3 projekty, ktorým boli pridelené granty v celkovej sume 3 000 Eur, no aj vďaka mestu Nitra boli napokon podporené i zvyšné tri projekty a to podľa počtu hlasov a umiestnenia sumami 900, 800 a 700 Eur.

V rámci programu „Tu sme doma",  ktorý je zameraný na aktivizáciu obyvateľov Hurbanova, bolo podporených 12 projektov sumou viac ako 30 016,80 €. Hlavným partnerom programu je firma  Heineken Slovensko, a.s..

Okrem financovania projektov v rámci pravidelných grantových kôl, podporila Nitrianska komunitná nadácia z 2% OZ Bona Via, zameraný na vzdelávanie detí a verejnosti v oblasti dopravnej výchovy sumou 835 Eur, a v rámci Fondu Deti projekt Špecko sa učí sumou 1450 Eur. Spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. podporila z 2% futbalový klub v Hurbanove sumou 7 000 Eur a sumou 3 000 Eur liečbu znevýhodneného dieťaťa zamestnanca spoločnosti Heineken.

42 + 4

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677