Gymnastika pre všetkých

Projekt s názvom Gymnastika pre všetkých je krúžková forma, ktorá má poskytovať radosť zo športu a zábavu...

V programe Mením Moje Mesto 2019 bol podporený aj projekt Gymnastika pre všetkých, ktorého realizátorom je Športový klub pri Športovom osemročnom gymnáziu v Nitre. O čom projekt bol a či výsledok splnil očakávania, sme sa rozprávali so Zuzanou Vilčekovou.

Ako vznikla myšlienka tohto projektu?

Myšlienka projektu Gymnastika pre všetkých vznikla na základe skúseností, ku ktorým sme v oddiely modernej gymnastiky dospeli. Zistili sme, že deti a mládež, ktoré sa neuplatnili v oddiely modernej gymnastiky buď z kapacitných, výkonnostných, vekových alebo iných dôvodov, odchádzajú a končia so športom, hoci gymnastiku a pohyb chcú robiť. Ďalej je tu kategória nadšencov, ktorí nikdy šport nerobili a majú záujem rozvíjať svoje zručnosti v kolektívnom športe, nie však na vrcholovej úrovni. Práve pre tieto skupiny nadšencov je tu Gymnastika pre všetkých, krúžková forma, ktorá má poskytovať  radosť zo športu a zábavu. Je to šport, ktorý tvorí samostatnú podsekciu gymnastickej federácie a v Nitre doteraz chýba. Realizácia projektu prebiehala v niekoľkých etapách:

V mesiacoch jún-august 2019 prebehla rekonštrukcia priestorov na Športovom gymnáziu v Nitre, Slančíkovej 2  – inštalácia odpruženej podlahy, inštalácia baletných tyčí a veľkoplošných zrkadiel, osadenie kobercov, inštalácia predeľovacej steny – závesy, dekorácia nových priestorov.

Nasledovalo plánovanie, organizácia tréningových hodín a trénerov, príprava rozvrhu. V auguste a v septembri bola realizovaná propagácia projektu na verejnosti a nábor cvičencov, následne rozdelenie cvičencov do skupín a napokon samotné trénovanie.

Kto sa zapojil do realizácie projektu?

Do realizácie boli zapojení predovšetkým nadšenci gymnastiky a športu vôbec, a to zamestnanci a študenti Strednej športovej školy a rodičia detí z oddielu modernej gymnastiky.

Ako ste spokojní s výsledkom?

Výsledok naplnil naše očakávania. Svedčí o tom aj odhodlanie a nadšenie našich cvičencov, ktorí sa momentálne pripravujú na exhibičné vystúpenie na súťaži modernej gymnastiky O vianočný pohárik, ktoré sa bude konať 14.12.2019 pre rodičov a verejnosť vo veľkej telocvični Strednej športovej školy na Slančíkovej 2 v Nitre.

Projekt Gymnastika pre všetkých bol plánovaný aj zrealizovaný s cieľom vytvorenia dlhodobého projektu, trvalo – udržateľného. Skupiny GPV bežia od septembra 2019 a stále pracujeme na tom, aby sa okruh záujemcov zvyšoval a aby sme docielili zastúpenie zo všetkých vekových skupín. Nových záujemcov priberáme priebežne, oficiálny nábor však plánujeme robiť vždy v septembri, paralelne s konkurzom na modernú gymnastiku. Tieto dva športy sú totižto veľmi úzko prepojené, aj keď ich cieľ je odlišný.

 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677