Skip to main content

Zápasníci rozhýbali deti

Projekt s názvom Rozhýbeme všetky deti, ktorý bol podporený v programe Mením Moje Mesto 2019, bol úspešnejší, než očakávania realizátorov...

Nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá nahradiť hodinami strávenými v posilňovni v dospelosti. Aby bolo dieťa schopné v dospelosti cvičiť, je dôležité, aby sa venovalo rôznym druhom fyzickej aktivity už v detstve. Niektoré svalové skupiny sa totiž musia „aktivovať“ na neskoršie použitie. Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti.

Projekt s názvom Rozhýbeme všetky deti, ktorý bol podporený v programe Mením Moje Mesto 2019, bol zameraný na podporu pohybu, úpolových športov a súťaženia, za čo najväčšej účasti detí na náborových akciách pre olympijsky šport – zápasenie.

„Myšlienka vznikla už dávno a to pri zamyslení sa nad otázkou, ako čo najzaujímavejšie a najefektívnejšie zaujať deti pri nábore, predstaviť im náš zápasnícky šport a ukázať im, čo všetko sa môžu naučiť a získať počas času, ktorý strávia u nás v klube“, hovorí Juraj Zámočník, realizátor projektu.

Po spustení projektu boli zorganizované otvorené tréningy na školách a v zápasníckom klube, kde mal každý nový záujemca ukážkový tréning zdarma.

„Po spustení projektu sme  zorganizovali dohodnuté prezentácie našej športovej činnosti a aktívnou formou sme iniciovali deti od 6 do 15 rokov k pohybu. Toto sa nám  podarilo v plnej miere a až z neočakávane pozitívnym ohlasom, čo sa prejavilo na vyše 100% náraste záujmu o členstvo v klube u detí do 12 rokov za mesiac september v roku 2019, v porovnaní s tým istým obdobím v roku 2018“, spomína Juraj Zámočník.

Pre veľký záujem, sa pre deti, ktoré k zápasníkom pribudli priamo z projektu Mením Moje Mesto, rozhodli usporiadať tiež Otvorený mládežnícky turnaj v zápasení o pohár mesta Nitra.  

top